25. april 2022

Klar til den nye barselslovgivning?

Den 2. august 2022 træder den nye barselsmodel i kraft på baggrund af den nye barselslovgivning. Det medfører, at der fra august 2022 vil være 11 ugers øremærket barsel til både mor og far, og at fædre dermed vil få 9 ugers øremærket barsel mere end nu.

For medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, har mange virksomheder en personalepolitik eller vilkår i ansættelsesaftalerne om betaling i forbindelse med afholdelse af barselsorlov. Idet eksisterende politikker og ansættelsesaftaler er baseret på den nuværende barselsmodel, hvor mor har haft 14 ugers barselsorlov modsat far/medmors 2 ugers fædreorlov, har mange virksomheder valgt at give fuld løn til mor under barselsorlov, hvilket betyder at mor får flere ugers orlov med løn end far/medmor. Under den nye barselsmodel, vil der ikke længere være flere ugers orlov til mor, da de nye regler indebærer ligedeling af orlov med ydelser mellem forældrene efter fødslen.

Hvis din virksomhed har en personalepolitik eller individuelle ansættelsesvilkår, der stiller mor bedre end far/medmor i relation til betaling under orloven, kan det potentielt være i strid med ligebehandlingsloven at fastholde forskelsbehandlingen i mors favør. Derudover skal man sikre sig, at ansættelsesaftalerne ikke indeholder ukorrekte oplysninger om væsentlige vilkår, da det kan resultere i betaling af godtgørelse til medarbejdere for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Vi anbefaler derfor, at virksomheder tjekker personalepolitikker samt ansættelsesaftaler i god tid, inden den nye barselsmodel træder i kraft og får dem ajourført, hvor det er relevant.

Hvis du ønsker at høre nærmere eller gerne vil have hjælp til ajourføring mm., er du velkommen til at kontakte Ruth Caddock Hansen på rch@universadvokater.dk eller Andreas Olesen på ao@universadvokater.dk. Det koster ikke noget, før vi aftaler det.

 

Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jeanette Kjær
Receptionist
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign