8. februar 2022

Skatterådet konkluderer at Wolt-bude er lønmodtagere

Den 25. januar 2022 traf Skatterådet afgørelse om, at en person, der arbejdede som kurer for den digital arbejdsplatform Wolt skulle klassificeres som lønmodtager og ikke selvstændig.

Skatterådet tillagde følgende momenter afgørende betydning:

  • den digitale arbejdsplatform havde en betydelig instruktionsbeføjelse over kureren og havde fastlagt en række generelle og konkrete instrukser for arbejdets udførelse,
  • kureren havde ikke haft udgifter ud over, hvad der ville være normalt for et ansættelsesforhold og påtog sig ikke en selvstændig økonomisk risiko, og
  • forholdet havde en vedvarende karakter med periodiske vederlag for arbejdsydelsen.

Afgørelsen vil ikke have direkte betydning for tredjemand, der ikke var part i afgørelsen, men afgørelsen giver dog et vigtigt indblik i, hvordan de danske skattemyndigheder vil vurdere lignende sager i fremtiden. For den involverede digitale platform og for andre lignende tjenesteudbydere i Danmark vil afgørelsen utvivlsomt foranledige en revurdering af de enkeltes ansættelsesstatus.

Hvis kurererne anses for lønmodtagere, skal virksomhederne nemlig tilbageholde en del af de pågældendes løn og afregne kildeskat heraf. Lønmodtagerstatus vil også betyde, at lønmodtagerne vil være beskyttet af en række ansættelsesretlige regler om for eksempel ferie, orlov, arbejdsmiljø, ansættelsesbeviser og kollektive forhandlinger.

Kort før Skatterådet offentliggjorde sin afgørelse, blev der af EU-Kommissionen fremsat et nyt forslag til et EU-direktiv om forbedring af arbejdsforholdene for platformsarbejdere. Området er således højaktuelt i EU og fortsat genstand for debat.

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Vivi Søndergaard
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign