8. februar 2022

Skatterådet konkluderer at Wolt-bude er lønmodtagere

Den 25. januar 2022 traf Skatterådet afgørelse om, at en person, der arbejdede som kurer for den digital arbejdsplatform Wolt skulle klassificeres som lønmodtager og ikke selvstændig.

Skatterådet tillagde følgende momenter afgørende betydning:

  • den digitale arbejdsplatform havde en betydelig instruktionsbeføjelse over kureren og havde fastlagt en række generelle og konkrete instrukser for arbejdets udførelse,
  • kureren havde ikke haft udgifter ud over, hvad der ville være normalt for et ansættelsesforhold og påtog sig ikke en selvstændig økonomisk risiko, og
  • forholdet havde en vedvarende karakter med periodiske vederlag for arbejdsydelsen.

Afgørelsen vil ikke have direkte betydning for tredjemand, der ikke var part i afgørelsen, men afgørelsen giver dog et vigtigt indblik i, hvordan de danske skattemyndigheder vil vurdere lignende sager i fremtiden. For den involverede digitale platform og for andre lignende tjenesteudbydere i Danmark vil afgørelsen utvivlsomt foranledige en revurdering af de enkeltes ansættelsesstatus.

Hvis kurererne anses for lønmodtagere, skal virksomhederne nemlig tilbageholde en del af de pågældendes løn og afregne kildeskat heraf. Lønmodtagerstatus vil også betyde, at lønmodtagerne vil være beskyttet af en række ansættelsesretlige regler om for eksempel ferie, orlov, arbejdsmiljø, ansættelsesbeviser og kollektive forhandlinger.

Kort før Skatterådet offentliggjorde sin afgørelse, blev der af EU-Kommissionen fremsat et nyt forslag til et EU-direktiv om forbedring af arbejdsforholdene for platformsarbejdere. Området er således højaktuelt i EU og fortsat genstand for debat.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign